5 rekrytoinnin trendiä vuodelle 2020

Nykypäivän rekrytointi vaatii enemmän luovuutta ja suurempaa panostusta kuin ennen. Vaikka digitaaliset kanavat ovat helpottaneet työpaikkailmoitusten levittämistä, tulee yritykselle usein hakemuksia enemmän kuin niihin on aikaa perehtyä. Työvoiman vaihtuvuus on suurempaa kuin koskaan ja kilpailu parhaiden työntekijöiden löytämisestä on kiristynyt.

Yritys, joka onnistuu luomaan hyvän työnantajabrändin ja käyttää uutta teknologiaa rekrytoinnissa, niin datan hyödyntämisessä kuin prosessin nopeuttamisessa, kerää potentiaalisimmat työntekijät itselleen ja menestyy parhaiten muuttuvassa maailmassa. Miten siis erottua muista työnantajista ja rakentaa loistava työnantajabrändi? Miten nopeuttaa rekrytointiprosessia? Miten välttää turhat haastattelut ja väärät rekrytoinnit?

Rekrytoinnin tulevaisuus on ollut polttava puheenaihe Mazhr:lla uuden Mazhr Recruiting -palvelun kehitykseen liittyvissä keskusteluissa. Haluamme jakaa ajatuksiamme trendeistä,  jotka ovat rekrytoinnin keskiössä myös tulevana vuotena.

1. Muuttuva työvoima – milleniaalit ja Gen-Z työelämässä

75% työvoimasta tulee olemaan milleniaaleja vuoteen 2025 mennessä. Monen yrityksen tulee muuttaa toimintatapojaan, sillä milleniaalit ovat digitaaleja, mobiileja, globaaleja ja joustavia. Työelämän arvoissa painotetaan taas tarkoitusta, työn merkityksellisyyttä, jatkuvaa oppimista ja kehittymistä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Milleniaalit haluavat olla töissä yrityksissä, jotka edustavat heidän arvojaan ja näkemyksiään. He myös arvostavat onnistumisia enemmän kuin menestymistä.

Milleniaalit käyttävät enemmän sosiaalisia verkostoja työn etsimiseen. Monilla yrityksillä on käytössä muun muassa työntekijän suosittelu-ohjelmat (employee referral program), joissa rekrytointiin johtava suositus palkitaan. Tulevaisuudessa erilaiset työskentelytavat kuten etätyöt, freelancing ja projektityöt yleistyvät ja yritysten hierarkisista rakenteista siirrytään verkottuneisiin tiimien.

Miten otat muuttuvan työvoiman huomioon rekrytoinnissa ja varmistat houkuttelevan arvolupauksen?

2. Rekrytointimarkkinointi ja hyvä viestintä digitaalisessa maailmassa

Rekrytointimarkkinointi käyttää monia markkinoinnin tekniikoita parhaiden työntekijöiden löytämiseen ja houkutteluun. Koska kilpailu talenttien löytämisestä on kiristynyt, on tärkeää tietää missä kanavissa he aktiivisesti ovat ja käydä siellä heidän kanssaan keskustelua. Näin tavoitetaan myös henkilöt, jotka eivät aktiivisesti etsi uusia töitä, mutta ovat mahdollisesti kiinnostuneita kuulemaan avoimista työpaikoista. Rekrytointimarkkinoinnin avulla voidaan mm. parantaa työnantajamielikuvaa, tavoittaa potentiaaliset työntekijät sosiaalisen median kanavissa ja saada heidät hakemaan avoimiin työpaikkoihin.

Tavoitatko potentiaaliset työntekijät niissä kanavissa, joissa he ovat aktiivisia? 

3. Hyvä työnantajamielikuva ja entistä parempi hakijakokemus

97% rekrytoinnin ammattilaisista uskoo, että työnantajamielikuvalla on erittäin tai melko paljon merkitystä rekrytoinnin onnistumisen kannalta.

Työnantajamielikuvaan liitetään kaikki yrityksen toiminta, työntekijöilleen tarjoamat edut, viestintä ja hakijakokemus. Hyvään työnantajabrändiin sitoudutaan työntekijöinä ja tällä on suora yhteys yrityksen liikevaihtoon. Työnantajabrändin merkitys korostuu varsinkin milleniaaleilla, joille työn merkityksellisyys ja itsensä tärkeäksi kokeminen työssä on entistä tärkeämpää.

Kaikilla yrityksillä on oma työnantajamielikuva työntekijöiden ja muun yleisön silmissä. Miten itse pyrit kehittämään mielikuvaa ja miten siitä viestit verkostoillesi?

4. Palkkaa potentiaalia, ei vain kokemusta

Työelämä ja liiketoiminta muuttuu, ja tämän mukana tulevaisuuden työpaikat ja työnkuvat. Yritysten on tärkeää valmistautua tulevaan huomioimalla tulevaisuuden tarpeet ja muuttuva liiketoiminta. Kun rekrytointiin otetaan mukaan potentiaali ja pehmeät taidot, saadaan työtehtävään henkilö joka menestyy siinä vaikka asiat muuttuisivat ympärillä. Jos aihe kiinnostaa, voit lukea lisää toimitusjohtajamme Anja Kahrin saman nimisestä blogista.

Pehmeät taidot, joita pitää silmällä 2020: emotionaalinen älykkyys, oppimis-ja sopeutumiskyky, innovatiivisuus, luovuus, kommunikointi, ryhmätyötaidot, analyyttinen ajattelu. World Economic Forum teki myös oman listauksen vuoden 2020 huipputaidoista:

5. Data, uusi teknologia ja tekoäly

Kun puhutaan hakijoiden ja työntekijöiden henkilötiedoista, tulee esille ensimmäisenä ottaa tietoturva, jonka merkitys varmasti korostuu tulevaisuudessa.

Dataan perustuva päätöksenteko rekrytoinnissa lisää luotettavuutta ja puolueettomuutta. Ennakkoasenteiden vaikutus saadaan myös minimiin. Yritys voi perustaa rekrytointinsa dataan ja parantaa työnantajamielikuvaansa siinä, että prosessissa on niin vähän syrjintää kuin mahdollista. Monimuotoiuus lisää työntekijätyytyväisyyttä, tuottavuutta ja sitoutumista sekä positiivista työnantajamielikuvaa.

Yli puolet rekrytoijista nimesi suurimmaksi haasteeksi tehokkaan hakemusten seulonnan isosta hakijamassasta ja vain 25% rekrytoinnin ammattilaisia kokee, että heidän rekrytointiteknologiansa vastaavat heidän nykyisiä palkkaustarpeitaan riittävästi. Tekoälyn hyödyntäminen tänä päivänä ei ole vielä ihan sillä tasolla kun muutama vuosi sitten kuviteltiin. Tulevaisuus on kuitenkin lupaava.

Sen lisäksi, että tekoäly luo uusia työpaikkoja ja ammatteja (esimerkiksi kiertotalouden, tuotekehityksen ja tutkimuksen saralla), tuo uusi teknologia myös rekrytointiin tehokkuutta, tarkkuutta ja nopeutta. Uuden teknologian avulla rekrytointiprosessia voidaan nopeuttaa ja tehostaa sekä päätöksentekoa helpottaa.

Tulevaisuudessa esimerkiksi kasvojen mikroilmeiden tunnistuksen kautta saatetaan arvioida miten hakija reagoi rekrytointitilanteessa asioihin ja puhuuko hän totuudenmukaisesti. Kuulostaako jaksolta Black Mirrorista? Tämä saattaa olla todellisuuttamme jo vuonna 2020.

Mitä sinä haluaisit lisätä näihin trendeihin?

Kirjoittaja:
Venla Tulppala
Markkinointi ja viestintä
venla.tulppala@mazhr.com

Lisää aiheesta:

Bitnami