Uusilla keinoilla erinomaisia tuloksia Helsingin kaupungin ”Career Track”-hankkeessa ulkomaisten työntekijöiden puolisoiden työllistämisessä

Helsingin kaupungin työllistämisohjelma on osoittautunut menestykseksi. Puoliso-ohjelman tavoitteena on edistää ulkomaalaisten työntekijöiden puolisoiden kotoutumista ja sitä kautta koko perheen pysyvää asettautumista pääkaupunkiseudulle. Puoliso-ohjelman Career Track -työllistymispolulla puolisot saavat tukea erityisesti työllistymiseen.
Career Track -työllistymispolun palveluista ovat vastanneet Mazhr Oy, Spring House Oy, Metropolian SIMHE-palvelut ja Finnwards Oy sekä yhteistyökumppanina toiminut Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut. Viime vuoden joulukuussa käynnistyneessä Career Track -palvelussa on tähän mennessä ollut mukana noin 120 osallistujaa yli 25 eri kansallisuudesta. Työ- tai harjoittelupaikan on löytänyt jo yli 30 % osallistujista.
“Olemme olleet positiivisesti yllättyneitä näin nopeista tuloksista. Tukeehan puolison työllistyminen merkittävästi koko perheen asettautumista yhteiskuntaan ja näin ollen parantaa yritysten mahdollisuuksia pitää kiinni osaavasta työvoimasta”, iloitsevat puoliso-ohjelman projektisuunnittelijat Jochen Faugel ja Maija Melo.
”Mazhr:n digitaaliset ratkaisut ja uravalmennus auttoivat todella paljon työpaikan saamisessa Suomesta. Erityisesti koin hyödylliseksi omien vahvuuksien tunnistamisen ja niiden kehittämiseen liittyvät vinkit. Tämän pohjalta oli helpompi löytää itselle sopivia tehtäviä ja kertoa omasta osaamisesta työhaastatteluissa.”
kertoo hankkeeseen osallistunut Senior Engineer – tehtävissä työskentelevä Nilima Nerpagare.
“Uuteen maahan asettumisessa ja työn löytämisessä on aina isoja haasteita. Suuret kiitokset Helsingin kaupungille tästä ohjelmasta, joka on helpottanut ymmärtämään suomalaista työmarkkinaa ja käytäntöjä. Mazhr:n tarjoama palvelu ja uravalmennus ovat auttaneet sanoittamaan omia vahvuuksiani ja motivaatiotani, hakemaan sopivia työpaikkoja ja pärjäämään työhaastatteluissa”,
kertoo Carmen Ciocoiu, yksi hankkeeseen osallistujista.

Tutkimusten mukaan noin 25% maahanmuutosta on työperäistä. Keskustelu keinoista osaajien ja koulutetun työvoiman houkuttelemiseksi on ollut yhteiskunnallisesti tapetilla. Monet yritykset ovat ilmaisseet kärsivänsä osaajapulasta, joka jarruttaa kasvua. Helsingin kaupungin puolisoiden työllistymiseen tähtäävä ohjelma on erinomainen esimerkki onnistuneesta toimenpiteestä. Osallistujien koulutustausta on monimuotoinen kirjo; osallistujista löytyy niin tohtoreita, kaupallisia osaajia kuin opettajia ja terveydenhuollon ammattilaisia.

“On ollut erittäin mielekästä valmentaa eri kansallisuuksista tulevia, näin motivoituneita ja monipuolisen koulutuksen omaavia ihmisiä. Heillä on todella vahva halu löytää merkityksellinen työ ja päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja antaa oma panoksensa”, sanoo Antero Ojanaho, joka vastaa hankkeen uravalmennuksesta Mazhr Oy:ssä.

Puoliso-ohjelmaa ja sen Career Track -työllistymispolkua rahoitetaan Talent Helsinki -hankkeesta sekä Euroopan sosiaalirahaston Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeesta, osana TEM:n Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

Lataa tiedote täältä >>

esr logo
Mazhr logo
helsinki logo

Lisätietoja:
Helsingin kaupunki
Maija Melo
maija.melo@hel.fi

Mazhr Oy
Antero Ojanaho
antero.ojanaho@mazhr.com

Mazhr Helsingin Sanomissa

Lue Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta >>

Bitnami