Miten lisätä myyntiä tunnistamalla myyjän yksilölliset vahvuudet?

Eri toimialat, tuotteet, yrityskulttuurit, asiakkaat sekä yrityksen strategia vaikuttavat tiimin osaamistarpeisiin ja siten menestymiseen. Myyntiä ja myyntiprosessin voi oppia, mutta se ei riitä erinomaisiin tuloksiin. Tiimin luontaisilla vahvuuksilla ja käyttäytymisellä on suurempi vaikutus henkilön ja tiimin onnistumiseen kuin pelkällä myyntiprosessilla tai -osaamisella.

Mazhr Sales Team Review -prosessi myyntitiimin johtamiseen:

Mazhr Sales Team Review -prosessissa perehdymme kanssasi myyntihenkilöstön kompetensseihin ja heitä motivoiviin tekijöihin. Autamme sinua tunnistamaan organisaatiosta juuri ne kompetenssit ja vahvuudet, joista koostuu skaalautuva ja kopioitavissa oleva menestysreseptisi. Mazhr Sales Team Review -analyysi auttaa sinua tunnistamaan yksilö- ja tiimitason vahvuudet, heikkoudet sekä motivaation eri myyntiprosessin vaiheissa.

Mazhr Sales Team Review -prosessin hyödyt:

Myyntijohtaja

Ymmärrät tiimisi luontaiset taipumukset myynnin eri vaiheissa.

Kuka on parhaimmillaan kylmäsoittelussa, kuka rakentaa ratkaisun asiakkaalle ja kuka pitää huolta jo voitetuista asiakkuuksista?

myynnin johtaminen

Lisää myyntiä tunnistamalla tiimisi kompetenssit ja heikkoudet.

Saat selkeän raportin ovatko tiimisi kompetenssit tasapainossa vai ylikorostuneet vain yhteen myyntiprosessin vaiheeseen.

myyntijohtaja

Tiimisi jäsenet saavat välittömän palautteen tuloksistaan.

Näiden kautta he ymmärtävät soveltuvuutensa myynnin eri vaiheisiin. Tämä tukee oman osaamisen ja toiminnan kehittämistä.

myyntitiimi

Tietomme on objektiivista ja omista ennakko-oletuksista vapaata.

Hyödyntämällä objektiivia ja digitaalisia kartoituksia taitavat tiimisi jäsenet eivät voi myydä osaamistaan tai motivaatiotaan sinulle tai ulkopuoliselle psykologille.

inklusiivisuus ja diversiteetti

Lisää tiimin diversiteettiä ja inklusiivisuutta.

Ymmärtämällä tiimisi luontaiset vahvuudet, heitä motivoivat tekijät ja koko tiimin dynamiikan, voit lisätä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta jokaisen ollessa oma itsensä omiin vahvuuksiin tukeutuen.

AON assessments

Auditointimme ovat luotettavia, tutkittuun tietoon perustuvia sekä globaalisti toimivia.

Käytämme sertifioituja AON:n kartoituksia Mazhr Sales Team Review:n osana, kuten kaikessa toiminnassamme.

Mitä Mazhr Sales Team Review -palveluun sisältyy?

1. Tiimi tekee itsearvioinnin

Jokainen tiimisi jäsen tekee itsearvioinnin vahvuuksistaan, kompetensseistaan, arvoistaan ja motivaatiotekijöistään. He saavat välittömän palautteen itsensä kehittämiseksi Mazhr:n digitaalisessa palvelussa.

Tämä vie noin 20-30 minuuttia.

2. Tiimin kartoitusten tulokset

Saat arvion tiimisi kompetensseista ja luontaisesta käyttäytymisestä myynnin ja asiakkuuden hallinnan kahdeksan eri prosessivaiheen mukaan jaoteltuna.

Yksi henkilö on vahvimmillaan keskimäärin kolmessa prosessin vaiheessa.

3. Kokonaiskuva ja kehitysehdotukset

Sinä myynnin johtajana saat kokonaiskuvan ja kehitysehdotukset yksilö- ja tiimitasolla tiiminne vahvuuksista ja heikkouksista em. prosessin vaiheiden mukaan.

Voit lukea raportin itse tai sovimme erikseen sen läpikäynnistä (kesto n. 60-90 minuuttia).

4. Koko tiimin raportti

Tiimisi saa sovitusti joko anonyymin tai läpinäkyvän henkilöidyn raportin koko tiimistä ja sen kehitysalueista.

Voimme myös järjestää raportin purun tiimille, minkä kesto on noin 60-90 minuuttia.

5. Valmennus

Tarvittaessa me tai kumppanimme valmennamme sinua ja tiimiäsi kohti entistä parempia myynnin tuloksia ja inklusiivisempaa myynnin kulttuuria.

6. Apua lisäresurssien rekrytointiin

Mikäli sinulla on rekrytointitarpeita, voit arvioida parhaiden kandidaattien soveltuvuuden tiimiin sekä heidän lisäarvon suhteessa tiimin nykyisiin heikkouksiin tai vahvuuksiin.

Jos myynnin kasvu on lähellä sydäntäsi ja kaipaat lisäymmärrystä myynti- ja asiakkuustiimistäsi, niin varaa aika Teemun kanssa ja kerromme lisää!

Teemu Jäntti
CEO
teemu.jantti@mazhr.com
+358 40 821 1463

Bitnami